GRATIS FRAKT ÖVER HELA SVERIGE

Öppettider 09.00-17.00. Frit levererat i hela landet med standard frakt. Förväntat leverans inom 15 - 20 dagar från orderdatum. Leverans hanteras av DB Schenker - Meddelande pr telefon när orden skickas.

Integritetspolicy

Syftet med detta dokument (härefter “Privatlivspolitiken”) är att upplysa användare om persondata, som anses som en varje information som kan identifiera en fysisk person (härefter “personlige data”), insamlat från webbsidan www.deleks.se (härefter Applikationen)

Data controller, som identifierat nedan, kan revidera eller ganska enkelt uppdatera, helt eller delvist denne privatlivspolitik och informera användare om ändringarna. Revideringarna eller uppdateringarna är bindande så snart de publiceras på applikationen. Därför rekommenderas användaren att läsa privatlivspolitiken vid varje åtkomst till applikationen. 

Om användaren inte accepterar några ändringar av privatlivspolitiken kan användaren avsluta användning av applikationen och kan be Data controller om radering av hans personlige data. 

 1. Personlige data insamlat av applikationen

Data Controller vill insamla de följande kategorier av personlige data 

  1. 1. Frivilligt innehåll och information angett av användaren 
   • Kontaktinformation och innehåll: Personlig data som användaren frivilligt uppgett till applikationen vid användning så som personlige detaljer, kontaktinformation, inloggningsuppgifter till tjänsten och / eller erbjudna produkter, intressen och preferenser och andra personlige intressen etc.  
   • Sensitivt data: Personlig data som avslöjar etnisk eller rasmässig ursprung, politiske åsikter, religiöse eller filosofiske övertygelser eller medlemskap i fackförening och behandlingen av generisk data, biometrisk data med det specifike syfte att identifiera en fysisk person, data gällande hälsa eller data som handlar om den fysiska persons sex- och samliv. 

Om användaren inte uppger de personliga data som är juridisk eller kontraktsmässigt påkrävd, vill det vara omöjligt for Data Controller att helt eller delvist erbjuda sina tjänster. Det vil också vara omöjligt i fall de personlige data är ett nödvändigt krav för användning av tjänsten eller för att kunna ingå i kontraktet. 

Användare som vidarebefordrar personliga data från tredjepart är direkt och personligt ansvariga for deras ursprung, insamling, behandling, förmedling eller offentliggörande. 

  1. 2.Data och innehåll automatisk insamlat medans applikationen användas 
   • Tekniska data: datorsystemet och softwareprocedurer som är funktionelle for denne applikation, kan i utförande av deras vanliga aktiviteter insamla alla personlige data vars förmedling är implicit i användningen av internetprotokoll. Sådan information insamlas inte for at bli kopplat ihop med at identifiera användare, men dessa data kan på grund av deras natur möjligtvis identifiera användare under databehandling och genom data som är länkat till tredjeparter. Denna kategori inkluderar IP-adresser eller domännamn använd av användare som kopplar upp sig till applikationen, adresser på Uniform Resource Identifier (URI) på den efterfrågade resurs, tidpunkt for förfrågan, sätt använd när förfrågan blev skickat till servaren, storlek på filen etc. 
   • Data för användning: Personlige data kan bli insamlat i relation till användarens användning av applikationen så som besökta sidor, utförda handlingar, funktioner och tjänster som har blivit utnyttjat av användaren. 
   • Geolokationsdata: Applikationen kan insamla personlige data rörande användarens placering som kan bestå av GNSS Data (Global Navigation Satellite System, så som GPS), så väl som data som identifierar den närmaste mottagare, Wi-Fi hotspots och bluetooth, som upplysas når du aktiverar produkter eller funktioner baserat på placeringen.  
  2. Personligt data insamlat genom cookies eller liknande teknologier 

Applikationen använder cookies, web beacons, unika identifikationer och en varje liknande teknologi för att insamla personliga data gällande sidor, besökte länkar och andra handlingar som göras vid användning av våra tjänster. De sparas med det syfte at kunna bli kommunicerat tillbaka till samme webbsida ved användarens nästa besök. 

Användare kan läsa cookiepolicyn i sin helhet på följande adresse:

      https://www.deleks.se/sv/h/7/integritetspolicy-sv.

 1. Syften med behandlingen 

Insamlade personlige data kan bli använd för utförande av kontraktsmässiga så väl som förpliktelser innan ingående av kontrakt och juridiske förpliktelser så väl som för de följande syften:

  1. Support och kontakt med användaren: for att kunna svara på användarens förfråganer och erbjuda hjälp i fall av problem. 
  2. Registrering och bekräftelse av användaren: för att tillåta användaren att kunna registrera sig i applikationen for tillgång och identifiering.  
  3. 3. EXTERN hantering av betalningar via kreditkort, banköverföring eller andra metoder: för att kunna hantera användarens betalningar genom externa plattformar som insamlar betalningsinformation utan att ägarens plattform skal hå åtkomst till det. 

                 Personliga data ges vidare till Paypal, Bnl Axepta.

  1.   INTERN hantering av betalningar via kreditkort, banköverföring eller andra metoder: för at hantera betalningar genom att insamla data från användaren
  2. 5.   Remarketing och beteende targeting: for att visa annonser som är mer relevante for användaren på basis av browsingmönstret och användares preferenser.

               Personligt data videregives til Google ADS, Facebook ADS

  1. Hantering av använderdatabasen: för att organisera, komma åt och modifiera användarens data.
  2. Teknisk bevakning av infrastrukturen för underhåll, reparation och förbättring av performance: for at identifiera och lösa tekniska problem och förbättra performance. 
  3. Lagring, hosting och hantering af backend infrastruktur: for att hantera den tekniska infrastrukturen for användarens datalagring. 
  4. Optimering och distribution av trafik: for at effektivt hantera och förbättra performance av den tekniske infrastrukturen. 
  5. 10. Hantering av användaredatabasen: for at organisera, komma åt och modifiera brugerens data.
  6. 11. Profilering av användare: för att på ett automatiskt sätt gruppera och analysera karakteristika och beteende hos användaren och erbjudande lämpliga tjänster och meddelanden. 
  7. 12. Personifiering av användarupplevelsen: att modifiera applikationen och anpassa den till användarens behov.  
 1. Metoder för behandling av personliga data 

Behandlingen av personlige data sker med papper och/eller digitala verktyg med metoder öor organisering och med logistik som er strängt relaterade till de angivna syftena. 

I vissa fall kan andra än data controller som er involverat i organiseringen som data  

controller (så som HR, försäljningspersonal, systemadministratörer etc.) eller personer som 

inte är (så som IT-verksamheter, serviceleverantörer, fraktbolag, hostingleverantörer etc) 

komma over personliga data. Dessa individer vill, där det är nödvändigt bli utpekat 

som databehandlar av dataprocessor och vill ha åtkomst till användarens data där det 

behöves och måste under kontrakt vara förpliktigat att hålla dem konfidentiella. 

Den uppdaterade lista av dataprocessors kan utlämnas på förfrågan via mail till adressen

        info@deleks.com.

 1. Juridiskt underlag för behandling 

Användarens personlige data er behandlat på följande juridiske underlag: 

  1. användarens samtycke till ett eller fler specifike syften 
  2. behandling är nödvändig för utföranden av ett kontrakt med användaren och/eller för utföranden av handlingar innan ingående av kontrakt 
  3. behandling är nödvändigt för att upprätthålla en juridisk förpliktelse som data controllern är underlagt 
  4. behandling er nödvändigt for utförande av en uppgift gjort i det offentliges intresses eller för upprätthållande av offentlig auktoritet pålagd data controller 
  5. behandling är nödvändigt med legitime intressen i åtanke på vägnar av data controller eller av en tredjepart  
  6. 6. behandling er nödvändigt med syfte på vitala intressen i åtanke för data controller eller tredjepart 

Det är alltid möjligt att be data controller begrunde det juridiske underlaget för varje behandling 

på den följande e-postadress info@deleks.com.

 1. Ställe

Personlige data behandlas i de fungerande kontor hos data controller eller ett varje annat ställe där parterna involverat i databehandlingar befinner sig. For ytterligare information kan du kontakta data controller på den följande e-postadress info@deleks.com eller på den följande adress Via Industriale, 23 25028 Verolanuova (BS) Italien.

 1. Säkerhet vid behandling 

Databehandling göras genom tillräckliga metoder och verktyg för att garantera säkerheten och förtroligheten eftersom data controller har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som på ett bevisligt sätt garanterar att behandlingar följer gällande lagstiftning. 

 1. Period för lagring av data

Personligt data vil bli lagret i den nödvändige tid som krävs för att utföra de syften som de har insamlats för. Specifikt vill personlige data spara under hele avtalets giltighet för att leva upp till de härboende och resultatmässiga förpliktelser, for uppfyllelse av lagbestämmelser och for defensive syften.  

          När behandling av personlige data er baserat på användarens samtycke kan dataprocessor          

                  spara personlig tills tillbakadragning av sådant samtycke.

         Personligt data kan sparas i längre tidperioder för at leva upp till en juridisk förpliktelse eller 

                 påbud från en offentlig auktoritet.  

          Alle personlige data måste raderas eller sparas på ett sätt som inte gör identifiering av

                användare möjligt inom 30 dagar efter att perioden för förvaring av data har gått ut. Ved  

                 utlopp av en sådan period kan rätten till åtkomst, revidering, radering eller överföring av 

                personliga data inte utnyttjas.

 1. Automatiserat individuell beslutstagning 

Al insamlat data ska inte vara underlagt automatiserat individuell beslutningstagning, inklusive 

       profilering som kan skapa juridiske effekter angående användaren och kan markant påverka användaren. 

 1. Användarens rättigheter 

Användaren kan utnyttja vissa rättigheter vad gäller personliga data behandlat av data controller. Helt specifikt har användaren rätt till:

  1. till en varje tid dra tillbaka sitt samtycke;
  2. protestera mot behandlingen av hans/hennes data;
  3. få tillgång till sina data;
  4. bevaka och be om revidering av data;
  5. få en begränsning av behandlingen; 
  6. få raderat eller tagit bort sina personliga data;
  7. få utlevererat sina data eller flytta dem till en annan data controller;
  8. lämna in klagomål hos den övervakande myndighet for skydd av personlige data eller påbörja juridiske procedurer.  

For att kunna utnyttja sina rättigheter måste användaren en förfrågan via kontaktinformationen till den angivne data controller i detta dokument. Dessa hänvändelser är gratis och utföras av data controller inom så kort tid som möjligt och i en varje hänseende inte mer än 30 dagar. 

 1. Data Controller

 Data Controller är DELEKS S.r.l., med registrerat kontor i Via Industriale, 23 25028 Verolanuova (BS) Italien, Skattekod/ORG-nummer IT02894400981, e-post info@deleks.com, certifierat e-mail deleks@pec.it, telefon +39 030 6585725. 

 1. Data Protection Officer (DPO)

 Data Protection Officer är 

 1. DELEKS S.r.l., med registrerat kontor Via Industriale, 23 25028 Verolanuova (BS) Italien, Skattekod / ORG-nummer IT02894400981, e-post info@deleks.com, certifierat e-mail deleks@pec.it, telefon +39 030 6585725. 

Senaste uppdatering: 02/10/2020

 

 COOKIE POLICY

Syftet med vår cookiepolicy är att beskriva vilka typer av cookies som vi använder för vår sida https://www.deleks.se/ (hädanefter omtalat webbsidan), syftet, längd och metoder för hur användaren kan hantera sådana cookies. 

Data controller är DELEKS S.r.l. Via Industriale, 23 25028 Verolanuova (BS) Italien info@deleks.com (här “ägaren”).

 1. VAD ÄR COOKIES?

Cookies är små textsträngar som sparas på användarens enhet när man surfar på internetet. 

Cookies har som syfte att insamla och spara användaren information för att göra sidan mer        simpel, snabbare och mer responsiv för hans förfrågor. 

Ordet cookies täcker båda över cookies så väl som liknande teknologier. 

Användaren kan blockera, radera eller deaktivera cookies på sin enhet eller i sina inställningar för webbläsaren som beskriven nedan i paragrafen “Hantering av cookies”.

     2   TYPER AV COOKIES SOM ANVÄNDAS PÅ DENNA SIDA 

Denna sida använder följande cookies: 

  • Första-parts tekniska cookies: dessa cookies tillhör webbsidans ägare och insamlar användardata som bara är tillgängligt för ägaren. Webbsidan använder dessa cookies för att utföra aktiviteter som är strängt nödvändiga för att webbsidan ska kunna fungera optimalt eller för att insamla information i samlat och anonym form för statistiska syften. Dessa cookies profilerar inte användaren. Användares samtycke är inte krävd för användning av dessa cookies.
  • Tredje-parts cookies: dessa cookies tillhör externa leverantörer och ägaren av webbsidan har ingen direkt kontroll över dem. Dessa cookies insamlar användarens data som är tillgängliga för leverantören av cookies. Beroende på deras syften kan dessa cookies utföra aktiviteter som är strängt nödvändiga för drift av webbsidan, insamla data för att skapa en personlig profil av användaren eller sättas till andra syften over metoder för hantering. För mer information rekommenderar vi, att du noga bekräftar privatlivspolitiken för leverantörer av cookies nämnd for nedan:
   • Facebook Annonser konverteringsspårning (Facebook pixels) 

Facebook Annonser konverteringsspårning (Facebook pixels) är en service levererat av Facebook, Inc. som levererar statistiker och spårar användarnas beteende efter, att han klickar på annonser som hanteras av Facebook.

För användning av dessa cookies krävs förutgående samtycke från användaren. 

For mer information, se

Facebook Remarketing är en service levererat av Facebook, Inc. som länkar denna sidas aktiviteter med Facebooks marketingsnätverk. 

För användning av dessa cookies krävs förutgående samtycke från användaren. 

For mer information, se

Google AdWords konverteringsspånring är en tjänst från Google Inc. som spårar användarens beteende efter att han klickar på annonser som hanteras av Google. 

För användning av dessa cookies krävs förutgående samtycke från användaren. 

For mer information, se

Google Adwords Remarketing er en service levererat av Google Inc. som använder cookies för att analysera och förbättra marketing för att skicka information till användaren i överensstämmelse med deras intressen. Remarketing hjälper med att nå ut till användare som har besökt webbsidan. 

För användning av dessa cookies krävs förutgående samtycke från användaren. 

For mer information, se

Google Analytics är en tjänst för statistiska analys som erbjudas av Google Inc. och som använder cookies för att räkna besök och mäta användning av sidan från användare. De insamlade data kan identifiera och profilera användaren, också genom att korsa dessa data med andra data som redan är i Googles innehav. 

För användning av dessa cookies krävs förutgående samtycke av användaren.

För mere information, se:

PayPal Inc. gör det möjligt för användaren alt kunna göra betalinnger online. 

För användning av dessa cookies krävs förutgående samtycke av användaren.

För mer information, se:

YouTube är en tjänst erbjuden av Google, Inc. som använder cookies för att du ska kunna se videoinnehåll på denna sida. 

För användning av dessa cookies krävs förutgående samtycke av användaren.

För mere information, se:

 1. 2.LÄNGD AV COOKIES 

Cookies har en längd fastsatt av utloppsdatum eller en specifik handling så som att stänga ner inställningar webbläsaren ved installationstidpunkten. Cookies kan vara: 

  • Temporäre eller session: använd för att lagra temporär information och gör att användaren kan länka ihop handlingar som utförs under en specifik session och som raderas når webbläsaren stängs ner; 
  • Blivande cookies: användas för at spara information så som användarens login och användarens namn och lösenord, så att användaren inte behöver skriva in dem varje gång, han besöker en specifik webbsida. Dessa förblir sparade på användaren enhet även när webbläsaren är stängd. Profiling cookies blir sparat på användarens enhet i en period inte längre än 12 månader. Vid utlopp av denna deadline vill bannern som krävs för att godkänna dessa cookies, visas igen för användaren. 
 1. 3.HANTERING AV COOKIES

Användaren kan hantera sina preferenser för cookies direkt i sin webbläsare och förhindra tredjeparter i att installera cookies. Annars är det möjligt att radera cookies tidigare som redan har installerats, inklusive de cookies som blev sparat på sidan när det gavs samtycke för installering av cookies. Genom att deaktivere alla cookies kan det påverka funktionaliteten av webbsidan. 

Användaren kan radera alla cookies på sin enhet genom att ganska enkelt i sin webbläsare välja de inställningar som tillåter dig att neka cookies. Varje webbläsare har sina egna specifika instruktioner för uppsättning som kan finnas på de följande länkar från leverantörer av webbläsarna: 

Därutöver kan man anmoda om att tredjeparts cookies kan raderas genom att be om radering direkt från tredje parten eller via webbsidan http://www.youronlinechoices.com, där användaren kan hantera spårningspreferenserna från de flesta reklamverktyg. 

För att kunna ändra sina inställningar för Flash cookies är det möjligt att göra det genom att trycka på följande länk: https://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html. 

 1. 4.Användarens rättigheter 

Användaren kan åberopa sig specifika rättigheter vad gäller personliga data behandlat av ägaren.

      Helt precist har användaren rätt till:

  • att på en vilken tidpunkt som helst dra tillbaka sitt samtycke;
  • protestera mot behandlingen av sina personliga data; 
  • att få tillgång till sina personliga data; 
  • övervaka och kräva ändring av sina personliga data; 
  • få en begränsning i behandlingen; 
  • att få raderat eller borttagit personlige data; 
  • få sina personliga data eller överföra dem till en annan data controller; 
  • framsätta klagomål till den övervakande myndighet för skydd av personliga data eller inleda juridiske åtgärder.  

For att åberopa dig dessa rättigheter kan du skriva till ägaren på: info@deleks.com 

Hänvändelse är gratis och behandlas av ägaren så snabbt som möjligt, men i alla tillfällen inom 30 dagar. 

 Ytterligare information om behandling av personliga data kan hittas i privatlivspolitiken på följande länk: https://www.deleks.se/ . 

DELEKS S.r.l. kan kontakta dig via e-post för att bjuda in dig för att utvärdera tjänster och / eller produkter som du har mottagit från oss för att samla in återrapporter och förbättra våra produkter.
Vi använder ett externt företag, Trustpilot A/S ("Trustpilot") för att samla in återrapporter som betyder att vi vill ta bort ditt
namn, e-postadress och referensnummer med Trustpilot för ändamålet. Om du vill läsa mer om hur
Trustpilot behandlar data, finner du deras personvernerklæringen her: DELEKS S.r.l. DELEKS S.r.l. kan även använda sådana recensioner och annat reklammaterial och media för våra annonsering och kampanj formål.


Sista uppdatering: 02/10/2020