GRATIS FRAKT ÖVER HELA SVERIGE

Öppettider 09.00-17.00. Frit levererat i hela landet med standard frakt. Förväntat leverans inom 15 - 20 dagar från orderdatum. Leverans hanteras av DB Schenker - Meddelande pr telefon när orden skickas.

Köpevillkor

 Detta dokument innehåller de generelle villkor som bilder bas för hur sidan www.deleks.se erbjuder produktkatalog och möjlighet att handla online för användare.

 

 1. Definitioner

För att kunna ge en komplett förståelse och godkännande av dessa villkor betyder följande termer, i singular och plural vad som specificeras härunder:

  • Ägare: DELEKS S.r.l., med registrerat adress i Via Industriale, 23 25028 Verolanuova (BS) Italien, Momsnummer /Skattekod IT02894400981, certifierat e-postadress (PEC) deleks@pec.it 
  • Applikation: websidan www.deleks.se
  • Produkter: varor levererat till användaren av ägaren 
  • Användare: en varje person, som går in och använder applikationen 
  • Konsument: den fysiske person som ingår ett kontrakt med syfte, som inte är relaterat till hans hantverk, förrättning eller yrke  
  • Non-konsument: den fysiske personen i myndig ålder eller juridiske person som en ingår ett kontrakt for utföring eller till behov av sitt hantverk, förrättning eller yrke.
  • Villkor: det kontraktet som omfattar relationen med ägaren och användaren så väl som  försäljning eller leverans av produkt erbjuden av ägaren genom applikationen. 
 1. 2. Detaljerat information om vad applikationen erbjuder 

Denna applikation ger användaren möjligheten for at kunna se produktkatalogen, se funktioner och priser, göra online köp och be om information genom att kontakta verksamheten.

 1. Omfång av villkoren 

Användning av applikationen innebär full accept av villkoren från användaren. Skulle användaren inte acceptera villkoren och/eller andra anmärkningar, juridiska punkter, information publicerat eller hänvisat till däri, kan användaren möjligen inte använda applikationen eller relaterade funktioner. 

Ägaren kan på en varje som helst tidpunkt ändra i villkoren. 

De gäldande villkor är de som gäller vid avgivning av köporder eller förfrågan om leverans av en produkt.

Annan användning av applikationen kräves det att användaren noga läser igenom villkoren, sparar dem eller skriver ut dem för framtida referens.    

Ägaren förbehåller sig rätt att efter eget välbefinnande och på en varje tidpunkt själv efter, at användaren har registrerat sig, ändra den grafiska layouten på applikationen, innehåll och dets organisering så väl som andre funktioner som karakteriserar funktionaliteten och hanteringen av applikationen och meddela användaren om nya instruktioner när det behövs

 1. Köp eller förfrågan om leverans genom applikationen 

Alla produkter som erbjudas genom applikationen beskrivs i detaljer på de relevante produktsidor (kvalitet, funktioner tillgänglighet, pris, leveranssätt, tider och kostnader, kostnader för tillbehör osv). Vissa fel, felaktigheter eller små skillnader på vad som är publicerat på applikationen och på produkten kan förekomma. Därutöver ska bilder av produkter anses mer som representative och utgör inte ett element omfattat av kontraktet. 

Köp och / eller leveransförfrågan genom applikationen är tillåtit båda för konsumenter och icke-konsumenter.

Köp och / eller leveransförfrågan är enbart tillåtit till fysiska personer av myndig ålder. For minderåriga måste alla köp och/eller leveransförfrågor genom applikationen genomgås och godkännas av förälder eller dem som har föräldramyndigheten. 

De produkter som erbjudas genom plattformen ska ses om en inledning till att förbereda ett erbjudande och order som läggas av användaren som et kontraktsmässigt köperbjudande och/eller en leveransförfrågan, som är underlagt. bekräftelse och/eller godkännande från ägaren som beskrivet nedan. Därav har ägaren rätt att acceptera eller neka användarens order eller leveransförfrågan som de vill. Lika så har användaren inte rätt att av någon anledning överklaga ägarens beslut. 

Försäljningskontraktet eller leverans av produkterna anses vara avslutade med ägarens godkännande av användarens förslag på köpekontrakt eller leveransförfrågan. Ägaren måste informera användaren om godkännande genom att skicka ett ordererkännande till e-postadressen som blev angiven av användaren eller genom att visa en webbsida med bekräftelse. Bekräftelsen måste innehålla orderdatum, användaren data, beskrivning av produkten och information om dets tillgänglighet, priset eller sätt som det är uträknat på, ytterligare kostnader och/eller skatter, om någon, leveransadress, leveranstider och avgifter, om det finns några, procedurer för att utnyttja sin rätt att dra si ur eller information om exkludering och garantien. 

Försäljning eller leverans av produkter är inte giltig mellan parterna om det saknas något av vad som står angiven i den föregående paragraf. 

Om produkten inte är tillgängligt måste ägaren informera användaren om nya leveranstider och fråga om användaren kan tänka sig att bekräfta ordern. Det är underförstått att kontraktet ska anses som avslutet bara med referens till produkter accepterat av ägaren.

Användaren måste bekräfta korrektheten av de data som har angetts i orderbekräftelsen och strax meddela ägaren om några fel. Användaren måste behålla en kopia av ordern, av bekräftelsen och villkoren. 

 1. Registrering

För att kunna utnyttja funktionerna på applikationen måste användaren registrera sig och

        sant och fullt ut upplysa alla data krävd i registreringsformulären och godkände

       privatlivspolitiken (https://www.deleks.se/sv/h/7/integritetspolicy-sv) och villkoren. 

Användaren ansvararar för att spara sina log in-uppgifter. Login uppgifterna får bara användas av användaren och får inte överlämnas till tredjeparter. Användaren åtar sig att hålla dem privata och säkra sig, att inga tredjeparter har åtkomst till dem. Skulle användaren misstänka eller bli uppmärksam på missbruk eller läckage av uppgifter måste han med det samma kontakta ägaren. 

 Användaren garanterar att den personlige information uppgiven ved registrering är komplett och sann och åtar sig att hålla ägaren skadelös från någon skada, ersättning och / eller straff som ett resultat eller som på något sätt är relaterat till överträdelse från användaren av reglerna for registrering på applikationen eller lagring av log in-uppgifter. 

 1. Annullering och stängning av konto 

  Den registrerade användaren kan avsluta användning av applikationen på en vilken som helst

                tidpunkt deaktivere sitt konto eller be om at få det raderat genom applikationens 

                sida om möjligt eller genom att skicka ett mail til adressen info@deleks.com eller genom 

                 att ringa vår kundtjänst på numret +39 030 6585725.

I fall av missbruk av villkoren från användarens sida eller överträdelse av de gällande lagbestämmelser har ägaren rätt att på en varje tidpunkt suspendera eller stänga användarens konto utan varning.

 1. Priser och betalningar 

För varje produkt är priserna inklusive moms om det står angiven. Om priserna inta kan räknas      ut på förhand, på grund av produktens egenskaper, är sättet för uträkning indikerat.

Därutöver måste alla eventuelle skatter, extra avgiftar och leveranskostnader som kan variera beroende av destination, det valde leveranssättet och/eller det använde betalningssättet indikeras. Om dessa kostnader inte rimligtvis kan uträknas på förhand, vill det framgå en indikation av vilka kostnader ska påläggas användaren.

Ägaren har rätt att ändra priset på produkterna så väl som alla extra kostnader till varje tid. 

        Det är underförstått, at prisändringar inte i några fall ska påverka de avtal har ingåtts innan en sådan ändring.     

Användaren är skyldig att betala priset for produkten innan för tidsramen och på de sätt som  

          har angetts på applikationen samt att upplysa den information som krävs.  

          Applikation använder tredjepartsverktyg for att behandla betalningar och har ingen  

          åtkomst till någon av betalningsuppgifterna (kreditkortsnummer, namn, password etc).

Om tredjeparten avvisar betalningen vill ägaren inte leverera varorna og kan inte på något 

          sätt hållas ansvarig. 

 1. Fakturering

Användare som önskar betalning med faktura måste informera ägaren om

       faktureringsinformation. I sådana fall eklärerar användaren, att den upplysta information är

       korrekt och håller ägaren skadefri på alla sätta i detta hänseende.

 1. Leveranssätt för material 

Material och/eller digitala produkter levererat i fysisk form måste levereras till adressen, som 

       har blivet upplyst av användaren i överensstämmelse med den valde tid på applikationen 

       och som angivet i orderbekräftelsen. Med mindre annat har angivits måste leveranstiden 

      angiven i orderbekräftelsen följa de leveringstider som normal kräves for att leverera 

       produkten från det tidpunkten där leverantören tager over. 

I fall det inte är möjligt att leverera de önskade produkter, vilt det snabbt bli meddelat 

       användaren via e-post och indikera förväntat leveringstid eller anledning till varför leverans 

       inte är möjligt. 

Om användaren inte vill godkände de nya vilkår eller leverans har blivit omöjlig, 

       kan användaren be om en återbetalning av det betalade beloppet, vilket vil

      ske med det samme og på samme sätt som köpet gjordes på. Detta vil ske inom

      maximalt 14 daga från den dagen ägaren blev meddelat önska om återbetalning. 

Vid mottagning av varan måste användaren bekräfta att den stämmer överens med ordern så väl som säkre, att paketet inte har öppnats eller skadats. Om det finnes tydlige skadar på förpackningen och/eller på produkten, kan användaren neka att ta emot produkten och returnera det utan kostnad. När användaren har signerat för mottagning av paket kan användaren inte göra några invändningar om tydliga yttra skadar på den levererade varan. 

Ägaren kan inte hållas ansvarig för skadar, förlust eller kostnader som har uppstått som et resultat av bristande upprätthållande av kontraktet på grund av force majeure. 

Produkten (med undantag för tillval och reservdelar) levereras tillsammans med bruks- och underhållsmanualen. Kunden kan när som helst begära en papperskopia eller i digitalt format via e-post. Om kunden 10 dagar efter mottagandet av produkten inte anmäler bristen på den, förutsätts det att manualen är i kundens ägo.

 1. Exkludering av rättigheten att dra sig ur för industrikunder 

Industrikunder har inte rättighet att dra sig ur försäljningskontraktet eller leverans av produkterna. Användaren godkänner uttryckligt, att angivningen av ett ORG-nummer betecknar honom som en industrikund

 1. Rätten att dra sig ur vid köp av material för konsumenter 

Konsumenter som av någon anledning inte är nöjde med produkten, har rätt att dra sig 

       ur kontraktet utan straff och utan någon anledning inom 30 dagar efter leverans

       av produkten skriftligt att meddela det till e-postadressen info@deleks.com, gärna genom

       att använda formuläret till att dra sig ur som kan hittas i den följande artikel eller i någon

       anden skriftlig form. 

Om kunden har beställt en order som levereras separat i fler delar räknas de 30 dagars ångerrätt från den dagen som den sista produkten blir levererat. 

Om kunden ångrar sig måste användaren returnera produkten till ägaren utan ogiltiga 

      anledningar till förseningar och i alla fall inte mer än 14 dagar efter att han meddelade 

      om sitt beslut att dra sig ur avtalet. Användaren måste bara betala for den direkte 

      kostnad vid returnering, med mindre ägaren har get uttryck för att åta sig kostnaden. 

Om ångerrätten har korrekt utnyttjats vill ägaren återbetala kundens betalning.

        Återbetalningen vill bli gjord genast med samma betalningssätt som blev 

        använd vid köpet inom maximalt 14 dagar från datumet som ägaren blev gjord 

       uppmärksam på förfrågan om återbetalning. 

Ägaren vil inte återbetala leveranskostnader om kund specifikt har vald en form av 

        leverans som är annorlunda än det billigaste leveranssättet som har blivit erbjuden av 

        ägaren.

Ägaren kan undanhålla återbetalning tills produkten har returnerat eller tills användaren har 

       dokumenterat att har returnerats, med mindre ägaren har erbjudit att själva hämta upp den.

Ägaren kan neka returen, om produkten inte fungerar på grund av felaktig användning, oaktsamhet. fysisk estetisk eller ytterlig skada eller modifiering, manipulation eller olämpligt underhåll eller vanligt slitage eller saknade integrerade delar i produkten (tillbehör, delar etc). I sådana fall vill ägaran returnera produkten till avsändaren och fakturera fraktkostnader till avsändaren. 

       

 1. Frivillig formulär för utnyttjande av ångerrätten  
 1. Användaren kan dra sig ur kontraktet genom att använda det följande formulär som måste fyllas i i sin helhet och skickas till info@deleks.com innan fristen för ångerrätten har utgått: Jag eklärerar härmed att jag önskar dra mig ur försäljnings- eller leveransavtalet gällande följande  produkt__________ 

Ordernummer: _______ Orderdatum: _______  Förnan och efternamn: _______  Adress: ______  E-post tillhörande kontot som ordern blev beställt ifrån : ____________________  Datum: __________   

 1. Produktgaranti för industrikunder 

Vad gäller produkten är industrikunder omfattat av garantier för defekter av den sålde vara, garanti för defekter gällande den lovade och essentielle kvalitet och andra garantier utfärdade av den italienske civilrätt (sektionerna 1490 och följande av den italienske civilrätt). 

 1. Materialets konformitetsgaranti för konsumenter 

Den juridiske konformitetsgaranti, som är nedfällda sektionerna 128-135 i det italienske konsumentkodeks, omfattar alla produkter som genom applikationen faller in under kategorin “konsumentvaror” som reglerat i sektion 128 paragraf 2 av det italienske konsumentkodeks: en varje konkret produkt, också de som skal samlas, med undantag av i) såld som resultat av utövande eller på annat sätt vid juridisk auktoritet ii)vand, gas eller elektricitet, där de inte säljas i en begränsat mängd eller bestämt kvantitet, iii)elektricitet. 

Den juridiske konformitetsgarantien är förbehållet konsumenter

Det är ägarens ansvar att leverera konsumentprodukterna i överensstämmelse med avtalet. Produkter antas att vara i överensstämmelse med kontraktet om de: 

  • passar till syften som produkter av samma typ vanligtvis användas för 
  • stämmer överens med beskrivelsen från återförsäljaren och har de kvaliteter av varan som återförsäljaren har demonstrerat för kunden i en sample eller modell 
  • visar kvaliteten och presterande som är normal i varor av samma typ och som användaren rimligtvis kan förvänta sig, förutsatt produktens egenskaper och tagit i betraktning av alla offentlige uttal om speciella karakteristiska vid produkten som återförsäljaren, producenten eller representanten har framsatt om det, särskilt inom marknadsföring eller markering. 
  • passar till ett varje specifikt syfte som konsumenten köper dem till och som han gjorde återförsäljaren uppmärksam på ved köpstilfället och som återförsäljaren har accepterat. 

Varje fel eller malfunktion förorsakat av tillfälligheter eller konsumentens ansvar eller användning av produkten som inte er i överensstämmelse med dets tilltänkta användningsområde och / eller med den medföljande tekniske dokumentation är därför exkluderat från omfattningen konformitetsgarantien 

En varje avvikelse som förekommer inom for 24 månader efter leverans av produkten måste meddelas inom två månader efter att defekten blev upptäckt. 

Med mindre annat bevisas måste en varje avvikelse, som upptäcks inom sex månader efter leverans antages at ha funnits leveranstidpunkten med mindre denna antagning inte kan rättfärdiggöra varornas skick eller utseende eller typen av avvikelse. Efter 6 månader er det konsumentens ansvar att dokumentera att skadar inte har uppstått på grund av fel eller olämplig användning av produkten. 

Enligt sektion 130 i det italienske konsumentkodeks har konsumenten i fall av avvikelser av produkten rätt till att åtgärda avvikelsen utan beräkning. I detta hänseende kan kunden välja mellan att få produkten reparerat eller få det bytet ut. 

Rättigheten att välja kan inte utnyttjas om den valde lösningen är fysisk omöjligt eller orimligt dyr. Därutöver har konsumenten bara rätt till ett tillräckligt avslag i priset eller avslutningen av kontraktet om ett av följande scenarier förekommer: i) reparation och ersättning är omöjligt eller orimligt dyrt ii) ägaren har inte reparerat eller bytet ut produkten inom en rimlig period; iii) ersättningen eller reparationen har förorsakat betydliga besvär för konsumenten

För att kunna använda möjligheterna som erbjudas i konformitetsgarantien måste konsumenten kontakta oss skriftligt på e-postadressen info@deleks.com eller ringa vår kundtjänst på numret +39 030 6585725. 

Ägaren vill genast besvara hänvändelsen om den misstänkte avvikelse och ska upplysa kunden om den specifika procedur som skal följas och samtidig också ta produktkategorin som produkten tillhör och / eller den rapporterade defekt i betraktning.

 1. Industriell och intellektuell egendom 

Ägaren eklärerar sig som ägare och / eller licensinnehavare av al intellektuell egendomsrätt relaterat till applikationen och/eller innehållet som finns på applikationen. Därför är och förbliver alla varumärken, figurativt, i ord eller andre symboler, kommersielle namn, servicemärken, uttryck, illustrationer, bilder, logor och innehåll relaterat till applikationen ägarens eller licenstagarens egendom och är skyddad av gällande lagstiftning om varumärken och de relevante internationella avtalen. 

Villkoren ger inte användaren någon licens för användning i förhållande till applikationen och/eller av enskilt material och /eller material på sidan med mindre det på annat sätt är reglerat.

En varje reproduktion i alla former av de förklarande texter och innehållet på applikationen vill, om de inte är godkände, av ägaren bli ansett som brott på den intellektuelle och industrielle egendomsrätt. 

 1. Förlust av garanti 

Applikationen erbjudas som “den är” och “som tillgänglig” och ägaren ger ingen direkt eller indirekt garanti i förhållande till applikationen, och ej heller ges det någon garanti för att applikationen vill tillfredsställa användarens behov eller att den aldrig vill hav driftsproblem eller vara fri från virus eller andra problem. 

Ägaren vill göra sitt bästa för att tjänsten kan vara tillgänglig alla 24 timmer i dygnet, men kan inte på något sätt hållas ansvarig om applikationen av någon anledning inte är tillgänglig och/eller funktionen på en vilken som helst tidpunkt eller period inte är tillgänglig. Tillgång till applikationen kan bli temporärt förhindrat utan förutgående information i fall av systemfel, underhåll, reparation eller av skäl helt utanför ägarens kontroll eller på grund av force majeure. 

 1. Begränsning av ansvar 

Ägaren ska inte hållas ansvarig gentemot användare förutom tillfällen av medveten försummelse eller grov oaktsamhet, for bristande service, eller malfunktioner relaterat till användning av internetet utan for deras egen Kontroll eller deras leverantörers. 

Därutöver skal inte ägaren hållas ansvarig for skadar, förlust eller kostnader för användaren, som er uppstått som ett resultat av bristande upprätthållande av avtalet på grund av omständigheter, som inte kan tillskrives ägaren, och användaren har bara krav på en full återbetalning av det betalade priset och ytterligare avgifter som har uppstått.  

Ägaren har inget ansvar for svindel eller olagligheter med kreditkort eller andra betalningsformer som görs av tredjepart, eftersom ägaren inte på något sätt har åtkomst till eller kontroll med betalningsinformation som blir användt (kreditkortsnummer, namn, lösen etc.)

Ägaren kan inte ställas till ansvar för:

  • några former för förlorade affärsmöjligheter och andra förlust, även indirekte, som kunden kan bli drabbat av och som inte är ett direkt resultat av kontraktsbrott från ägarens sida.  
  • felaktigt eller olämplig av applikationen från användaren eller tredjepart 
  • utfärdande av fel dokument eller finansiell information på grund av fel i data från användaren, eftersom sistnämnde är den enda personen som är ansvarig for korrekt inknappning av data.  

I ett vilket som helst fall ska ägaren inte kunna hållas till ansvar för et belopp större än två gångar den summa som kunden har betalat. 

 1. Force majeure

Ägaren kan inte hållas ansvarig för bristfällig eller sen uppfyllelse av sina förpliktelser på grund av omständigheter som är utanför deras rimliga kontroll på grund av begivenheter som force majeure, eller i ett varje fall, oförutsedda begivenheter, utan för deras kontroll. 

Uppfyllelse av förpliktelser från ägarens sida ska anses som stoppat i den period som force majeure-situationen pågår. 

Ägaren vill göra allt i sin makt för att kunna hitta en lösning som kan leda till korrekt uppfyllelse av deras obligationer på tråds av rådande force majeure-omständigheter. 

 1. Länks till tredjeparts hemsidor 

Applikationen kan innehålla länkar till tredjeparters webbsidor / applikationer. Ägaren har ingen kontroll över dem och är därför inte ansvarig för något innehåll på dessa sidor /applikationer.

Vissa av dessa länkar kan länka till tredjeparts sidor som erbjuder tjänster genom applikationen. I dissa fall vill de generelle villkor för användning af sidan / applikationen cg for tjänsten erbjuden av tredjepart appliceras för den individuella tjänsten, och i denne hänseende har ägaren inget ansvar. 

 1. Privatliv

Skydd och behandling av personlige data vill vara i överensstämmelse med 

 privatlivspolitiken som kan finnas här på sidan https://www.deleks.se/sv/h/7/integritetspolicy-sv

 1. Lagsstiftning och rättspraxis

Villkoren är underlagt italiensk lagstiftning. 

For konsumenter måste en varje tvist om applikationen, genomföring och tolkning av dessa 

       villkor framsättes i domstol där konsumenten uppehåller sig eller valt domicil. Om bosatt i    territorier underlagt den Italienske Republik måste användaren utan hänsynstagande till andra rättigheter ta saken från en domstol och gå till “konsumenträtten” i överensstämmelse med sektion 66 i den italienske konsumentkoden som har myndighet för territoriet enligt kriterierna i sektion 18, 19 och 20 under det civilrättslige kodex. 

Tillämpning av mer gynnsamma och obligatoriske lagstiftningar for konsumenter som inte bor eller har domicil i Italien, är med förbehåll särskild i förhållande till definitionen av utövningen av sin rätt att dra sig ur, efter returnering av produkterna, i fall att denna rättighet, formaliteterna av kommunikation och den juridiska garantin för konformitet. 

För användare som inte är konsumenter hänvisas det till rätt forum i det land där ägaren är baserat för alla tvister gällande tillämpning, utföring och tolkning av dessa villkor.

 1. Online lösning av tvister för konsumenter 

Konsumenter bosatt inom Europa bör känna till det faktum, at den Europeiske Kommission har etablerat en online plattform som erbjuder ett alternativt verktyg till lösning av tvister. Ditte verktyg kan användas av konsumenter for att lösa alla tvister relaterat till försäljningskontrakt eller tjänster som har blivit erbjuden online. Tillsvarande kan konsumenter använda denna plattform för att lösa alla problem som har uppstått från att ha ingått ett kontrakt online. Plattformen kan nås på följande adress: ec.europa.eu/consumers/odr/

Datum 02/10/2020